APPROVALS

UK Approvals

BBA approved

Complies with the new joint European norm EN1253

Approved for wet rooms in class H (Hard stress load)

Fulfils the requirements of the new building regulations

Unidrain’s unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide

Unidrain is a registered trademark

 

International Approvals

DANISH APPROVALS

Overholder den nye fælles-europæiske norm EN1253.

Testet og godkendt af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
for vådrumssikker placering mod væg.

Godkendt til vådrum i klasse H (hård belastning).

Opfylder kravene i det ny bygningsreglement. Unidrains unikke konstruktion er patenteret i Europa
(nr. 1287213) og patentanmeldt i en række lande verden over.

Unidrain er et registreret varemærke.

VA-godkendt (VA 2.42/19872)

MK-godkendt (MK 7.21/1699)

VA-godkendt lugtspærre (VA 2.47/20338)

VA-godkendt Kvadrat (VA 2.42/20795)

 

NORWEGIAN APPROVALS

Europanorm EN 1253 for gulvavløp
Unidrain oppfyller den nye felles europanormen for gulvavløp, EN 1253.

Unidrain har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk på hele sortimentet
Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk

Unidrain er et registrert produkt hos Fagrådet for våtrom.

Byggebransjens Våtromsnorm, BVN
Unidrain oppfyller Byggebransjens våtromsnorm 2006, BVN. Les mer om BVN her

Plan- og Bygningsloven
Unidrain oppfyller bestemmelsene i Plan- og bygningsloven

Unidrains unike konstruksjon er patentert i Europa (1287213) og
patentanmeldt i en rekke land verden over

 

SWEDISH APPROVALS

För väggnära placering av golvbrunnar och golvrännor gäller särskilda provnings- och godkännanderegler enl. Branschgodkännande för ” Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”, så kallade systemgodkännanden.

Följande kombinationer av Unidrain och specifika tätskiktssystem är godkända. Observera att det är olika materialkrav på tätskiktet beroende på hur golvbjälklaget och väggen är konstruerade, massivkonstruktion eller skivkonstruktion. Med massivkonstruktion avses betong, puts och/eller murverk. Med skivkonstruktion avses träkonstruktion med skivbeläggning eller avjämningsmassa.

För närmare förklaring om täthetsklasser VTgF, VTvF, VTg och VTv samt våtzoner ska information inhämtas från Byggkeramikrådets branschregler BBV under punkt 2. www.bkr.se

Europanorm EN 1253 för golvavlopp

Unidrain överensstämmer med den nya gemensamma europanormen för golvbrunn / golvavlopp EN1253.

 

GERMAN APPROVALS

Erfüllt die neue europäische Norm EN1253.

Dänische VA-Zulassung (VA 2.42/15769).

Die einzigartige Konstruktion ist in Europa patentiert (1287213) und in einer Reihe von Ländern weltweit für das Patent angemeldet.

Unsere TÜV-Zertifikat wird zur Zeit erneuert.

Unidrain ist ein eingetragenes Warenzeichen

Urkunde Fliesenverband in Österreich

 

FRENCH APPROVALS

Conforme à la norme européenne EN 1253

Approuvé pour les salles d’eau de classe H (forte sollicitation)

Conforme aux exigences de la nouvelle réglementation nationale danoise sur la construction

La conception unique du système Unidrain fait l’objet d’un brevet en Europe (n° 1287213) et d’un dépôt de brevet dans d’autres pays du monde

Unidrain est une marque déposée

 

FINNISH APPROVALS

Unidrain –kaivojen vesitiiviys ja toimivuus on todettu tarkoissa EN 1253-2 standardin mukaisissa testeissä, joihin myös VTT:n myöntämä Tyyppihyväksyntä perustuu.

Hyväksytty märkätiloihin kovaan käyttöön.

Täyttää uusien rakennusmääräysten vaatimukset.

STF-hyväksynnät Unidrain linjalattiakaivo

STF-hyväksynnät Unidrain kulmalattiakaivo

Tuotesertifikaatit (Unidrainin yhdistäminen vedeneristeeseen):

– Ardex

– Casco Aquastop

– Kiilto

– Weber/Maxit

– Mapei

– Ohje: Unidrainin liittäminen Mapegum WPS-vedeneristysjärjestelmään

Unidrainin ainutlaatuinen rakenne on patentoitu Euroopassa (1287213). Patenttia on haettu useissa maissa ympäri maailmaa.

Unidrain on rekisteröity tavaramerkki.

 

CZECHISH APPROVALS

Splňuje novou spojenou evropskou normu EN1253.

Schváleno pro mokré prostory třídy H (velké zatížení).

Splňuje požadavky nových stavebních předpisů.

Jedinečná konstrukce Unidrain je patentována v Evropě (1287213) a patentové řízení probíhá v několika dalších zemích světa.

Unidrain je registrovaná ochranná známka.

 

CHINESE APPROVALS

符合新的连接件欧洲标准 EN1253。

经过认证可在 H 类潮湿房间中使用(硬应力负荷)。

符合新的建筑法规要求。

优尼德恩 独特的施工方式已在欧洲获得专利 (1287213),并且正在全球多个国家申请专利。